December 2018 – Nog geen concreet aanbod, wel veel hoop

Anneleen De BonteBlog

Het jaar loopt op zijn einde en dus is de absolute deadline voor het RIZIV-contract in zicht voor wie dit jaar afstudeerde. Aan al wie geduld heeft geoefend tot nu om in te tekenen: bedankt en bravo voor je inspanning voor beter geld!

We hebben goed en slecht nieuws.

Het slechte nieuws: voor ons zijn de huidige engagementen niet sterk genoeg om één aanbieder naar voren te schuiven. Toch willen we een tipje van de sluier oplichten en jullie inzage geven in de stand van zaken. En daar is toch ook wat goed nieuws bij…

Curalia op weg naar een duurzaam pensioen?

De aanbieder die tot nu toe de grootste inspanningen heeft gedaan om tegemoet te komen aan onze vragen is Curalia. Deze maatschappij is een onderlinge levensverzekeraar, erkend door de NBB, en elk lid is stemgerechtigd op de jaarlijkse algemene vergadering.

In plaats van een nieuw product te maken dat voldoet aan onze verwachtingen, zegt Curalia haar volledige portfolio te willen beheren volgens ecologische, sociale en beleidscriteria.

  • Curalia stemde in met een screening van haar portfolio door Forum Ethibel, een Belgische non-profitorganisatie met meer dan 20 jaar ervaring op het vlak van rating, controle en certificatie van financiële producten en diensten die beantwoorden aan specifieke vereisten op het gebied van ethiek en duurzaamheid. Het resultaat van deze screening vormt het begin van een ambitieus traject naar een portfolio met positieve impact op mens en milieu.
  • Er wordt twee miljoen EUR geïnvesteerd (het equivalent van de RIZIV-premie van 400-1000 zorgverleners van één jaar) in een zeer geavanceerd investeringsfonds met focus op ‘regeneratieve economie’. In de praktijk zal worden geïnvesteerd vooral in Europese bedrijven die lokaal duurzaam voedsel produceren of die focussen op energiebesparing en hernieuwbare energie. Meer info lees je hier.
  • Voor de overige delen van de portefeuille kregen externe fondsbeheerders alvast opdracht om bij aflopende beleggingen te kiezen voor een product uit de eerste categorieën van een best-in-class schaal. (Investeringen worden daarvoor per sector gerangschikt in categorieën van beste ecologische/sociale/governance prestatie naar slechtste. Bij een zogenaamd best-in-class beleid worden de slechtste categorieën uitgesloten.)

We zijn blij met de gedane inspanningen en met de bereidheid van Curalia om met ons in gesprek te gaan. Daarbij zullen we focussen op de thema’s fossiele brandstoffen, mensenrechten en arbeidsrechten, gezondheid en gezondheidszorg. In 2019 zullen we Curalia verder aanmoedigen en bijstaan bij het uitwerken van een sterk investeringsbeleid op deze thema’s.

In gesprek met AG Insurance

Op voorspraak van Bank Van Breda en Infinia werden we op 18 december uitgenodigd voor een gesprek met de Chief Investment Officer van AG Insurance. AG Insurance kondigde vorige week aan dat ze alle investeringen in steenkool, wapens en tabak zal schrappen. Bovendien ondertekent AG de Principles for Responsible Investment.

Voor een duurzaam pensioen is dat een begin maar we kijken uit naar volgende stappen. Zo formuleert Wim Vermeir, CIO bij AG, het zelf:

“AG zet stappen met de volledige portfolio van ruim 70 miljard door de integratie van ESG (Ecological, Social, good Governance) factoren in elke investeringsbeslissing en de uitsluiting van steenkool, tabak en wapens. Voor de  klanten die verder willen gaan bieden we zover het reglementair kader dit toelaat duurzame oplossingen aan die enkel beleggen in bedrijven of landen die leiden op vlak van duurzaamheid.” Dit wordt het proportionaliteitsbeginsel genoemd en is te vergelijken met groene stroom: aanbieders engageren zich om een bedrag equivalent aan de reserves van klanten die dat uitdrukkelijk vragen te investeren in duurzame beleggingen.

Ben je klant bij Curalia, AG Insurance, Bank Van Breda en/of Infinia? Laat hen dan zeker weten dat je hun inspanning voor meer maatschappelijke verantwoordelijkheid belangrijk vindt.  Stuur hen zelf een berichtje, of maak gebruik van onze handige online tool . Zo versterk je mee onze onderhandelingspositie voor het vervolg.

We zullen dooooorgaan

Samenvattend: er is de voorbije maanden en jaren achter de schermen al heel wat werk verzet, expertise verzameld en in gesprek gegaan. De eerste schuchtere stappen van de sector blijken stilaan te komen. We zetten vol moed door, en hopen binnenkort een echt duurzaam pensioenfonds te kunnen aanraden aan zelfstandigen in de zorgsector.

Blijf dus aan boord!